Opatření rektora UK č. 21/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 12

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

25. červen 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 12


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v doktorském studijním programu Biochemie a patobiochemie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Biologie a patobiologie buňky v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Fyziologie a patofyziologie člověka v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Imunologie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Vývojová a buněčná biologie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Neurovědy v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Experimentální chirurgie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Preventivní medicína v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Biomedicíncká informatika v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Gerontologie v  prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. července 2009.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2009 až 15. září 2009.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 15. října 2009.


V Praze dne 24. června 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám