Opatření rektora UK č. 15/2009

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2009Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK ve znění Opatření rektora č. 21/2007 a č. 15/2008 zůstává v platnosti i pro akademický rok 2009/2010 s tím, že se mění takto:


  • V čl. V odst. 1 se datum 27. září 2007 nahrazuje datumem 29. září 2009.


Tento vzor, s výše uvedenými změnami, se vztahuje na dlouhodobé a střednědobé ubytování studentů v akademickém roce 2009/2010 a je pro přehlednost uveden v příloze.V Praze dne 25. května 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Celý text Opatření včetně přílohy -.pdf, .docPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám