Opatření rektora UK č. 28/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 14

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. srpen 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 14


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v doktorském studijním programu Antropologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Biochemie a patobiochemie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Biologie a patologie buňky v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Experimentální chirurgie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Fyziologie a patofyziologie člověka v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Gerontologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Imunologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Neurovědy v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

 • v doktorském studijním programu Preventivní medicína v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. srpna 2009.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 21. září 2009 až 4. října 2009.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 15. října 2009.


V Praze dne 31. července 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám