Opatření rektora UK č. 7/2009


Název:

Změna Opatření rektora č. 13/2003, Opatření rektora č. 6/2004, Opatření rektora č. 9/2004 a Opatření rektora č. 24/2006

K provedení:

-

Účinnost:

15. duben 2009

[zrušeno OR č. 37/2016]


Změna Opatření rektora č. 13/2003, Opatření rektora č. 6/2004, Opatření rektora č. 9/2004 a Opatření rektora č. 24/2006

I.

 1. Opatření rektora č. 13/2003 "Zavedení a používání studentských průkazů na Univerzitě Karlově v Praze" se mění takto:

  1. V bodě 2 věta druhá zní: "Vydání průkazu studenta UK je bezúplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 190 Kč.".

  2. Bod 7 zní:

   "7. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

     a. 

   průkaz studenta UK: 200 Kč

     b. 

   průkaz studenta UK s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písmena. a) a režijních nákladů dle bodu 2

     c. 

   kupón: 20 Kč

     d. 

   pouzdro: 10 Kč

   Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.".


 2. Opatření rektora č. 6/2004 "Zavedení a používání průkazů zahraničních studentů na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 1 k opatření rektora č. 13/2003“ se mění takto:

  1. Bod 3 zní:

   "3. Zahraniční student, který studuje na UK v rámci programu Erasmus, si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zahraničního studenta UK, nebo průkaz zahraničního studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu zahraničního studenta je bezúplatné; vydání průkazu zahraničního studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 190 Kč. Žádosti o výměnu průkazu zahraničního studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude v případě zahraničního studenta studujícího na UK v rámci programu Erasmus vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz bod 8).".

  2. Bod 8 zní:

   "8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

     a. 

   průkaz: 200 Kč

     b. 

   průkaz s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písmena a) a režijních nákladů dle bodu 3

     c. 

   kupón: 20 Kč

     d. 

   pouzdro: 10 Kč

   Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.".


 3. Opatření rektora č. 9/2004 "Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003" se mění takto:

  1. V bodě 4 věta druhá zní: „Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ITIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená mezi Univerzitou Karlovou v Praze, GTS ALIVE s.r.o. a International Association Services A/S; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.“.

  2. Bod 8 zní:

   „8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

     a. 

   průkaz zaměstnance UK: 200 Kč

     b. 

   průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písmena a) a režijních nákladů dle bodu 3

     c. 

   pouzdro: 10 Kč

   Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.". 4. Opatření rektora č. 24/2006 "Zavedení a používání průkazů externích uživatelů služeb na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 3 k opatření rektora č. 13/2003" se mění takto:

  1. Bod 15 zní:

   "15. Náhrada nákladů při opakovaném vydání personalizovaného průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

     a. 

   průkaz: 200 Kč

     b. 

   kupón: 20 Kč

     c. 

   pouzdro: 10 Kč

   Náhradu zaplatí externí uživatel ve výdejním centru průkazu, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.".


 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. dubna 2009 s výjimkou části I. bodu 1, který se vztahuje na průkazy studenta UK s licencí ISIC počínaje licencí na akademický rok 2009/2010.V Praze dne 13. dubna 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám