Opatření rektora UK č. 17/2009

Název:

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice

K provedení:

Účinnost:

1. červenec 2009Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice
  1. Fakultě humanitních studií se přidělují do užívání nebytové prostory ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice, a to v 6. nadzemním podlaží budovy B.

  2. Ve věcech souvisejících s řádnou správou objektu podle bodu 1 jedná v rozsahu daném čl. 49 Statutu Univerzity Karlovy v Praze kvestor, jeho správu zajišťuje prostřednictvím Správy budov a zařízení a Rady pro správu areálu Jinonice. Přidělené prostory převezme Fakulta humanitních studií od Správy budov a zařízení formou oboustranně podepsaného zápisu, v němž bude popsán jejich stav ke dni převzetí.

  3. Fakulta humanitních studií je povinna hradit Správě budov a zařízení Univerzity Karlovy v Praze poměrnou část provozních nákladů objektu vnitřními zúčtovacími doklady za podmínek s ní dohodnutých.

  4. V přidělených prostorách zajistí Fakulta humanitních studií dodržování předpisů o požární ochraně a o ochraně zdraví při práci a předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení.

  5. Toto opatření bylo projednáno Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 27. března 2009.

  6. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.V Praze dne 29. května 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


soubor .doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám