Opatření rektora UK č. 30/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 16

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

11. září 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 16


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v doktorském studijním programu Ekonomie a ekonometrie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia čtyři roky uskutečňovaném Fakultou sociálních věd - CERGE


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 12. října 2009.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů) je limitováno dnem 12. října 2009.


V Praze dne 11. září 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám