Opatření rektora UK č. 5/2009


Název:

Harmonogram akademického roku 2009/2010

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. dubna 2009Harmonogram akademického roku 2009/2010 1. Harmonogram


  29. září 2009   

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického  roku 2009/2010


  21. prosince 2009 - 3. ledna 2010

  vánoční prázdniny


  22. února 2010

  zahájení letního semestru akademického roku 2009/2010


  5. července 2010 – 5. září 2010

  letní prázdniny


  28. září 2010         

  konec akademického roku 2009/2010 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 18. ledna 2010 až 21. února 2010 a zkouškové období letního semestru na období 31. května 2010 až 4. července 2010.


 3. V době od 6. září do 28. září 2010 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.


 4. Do 17. dubna 2009 proděkani fakult pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2009/2010. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 24. dubna 2009 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.


 5. Termín rektorského dne je stanoven na 12. května 2010.


           

V Praze dne 31. března 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke stažení .pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám