Opatření rektora UK č. 29/2007

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 9

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. srpen 2007


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 9


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Historické vědy se studijním oborem Etnologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. srpna 2007.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 17. září až 30. září 2007.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007.


V Praze dne 1. srpna 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám