Opatření rektora UK č. 9/2007

Název:

Harmonogram akademického roku 2007/2008

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

Účinnost:

1. březen 2007Harmonogram akademického roku 2007/2008


  • 1. října 2007 - zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2007/2008

  • 21. prosince 2007 - 2. ledna 2008 - vánoční prázdniny

  • 18. února 2008 - zahájení letního semestru akademického roku 2007/2008

  • 1. července 2008 - 31. srpna 2008 - letní prázdniny

  • 30. září 2008 - konec akademického roku 2007/2008


Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 14. ledna 2008 až 17. února 2008 a zkouškové období letního semestru na období 26. května 2008 až 30. června 2008.


V době od 1. září do 30. září 2008 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.


Termín rektorského dne je stanoven na 14. května 2008.


V Praze dne 20. února 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám