Opatření rektora UK č. 21/2007

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2007Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze


V souladu s čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a po projednání v příslušných orgánech UK s účinností od 1. července 2007 vydávám nový vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK, který je uveden v příloze tohoto opatření. Tento vzor se vztahuje na dlouhodobé a střednědobé ubytování studentů v akademickém roce 2007/2008.


V Praze dne 29. května 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Celý text Opatření včetně přílohy - .doc, .pdfPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám