Opatření rektora UK č. 31/2007

Název:

Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2008)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

9. říjen 2007


Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2008)Čl. 1

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2007.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 15. listopadu 2007.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřeními rektora č. 10/2007 a č. 22/2006 (čl. 5).Čl. 2

Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007, se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html). Žádosti o pokračování těchto projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2007.

 2. Žádosti o pokračování projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006, se podávají písemně na formuláři pro pokračující projekty v programu MS Excel.

 3. Lhůtu pro podání žádostí pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů z roku 2007 (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) i projektů z roku 2006 (předávají se hromadně za fakultu ve čtyřech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a na disketě 3.5" na odbor pro vědu a výzkum RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1) je stanovena na 3. ledna 2008.

 5. Limity finančních prostředků pro pokračující projekty, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007, jsou stanoveny opatřeními rektora č. 10/2007 a č. 22/2006 (čl. 5).

 6. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006 - projekty běžné soutěže i projekty Studentské soutěže, stanovené v příloze opatření rektora č. 17/2005, písmeno d) a e), zůstávají beze změny.


Čl. 3

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007, se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Formulář závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006, se vyplňuje v programu MS Excel. Předkládá se, včetně vyúčtování, které musí být datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku, ve třech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5", hromadně za fakultu.

 3. Lhůta pro elektronické předložení (hromadně za fakultu) i předložení formulářů v písemné formě hromadně na odbor pro vědu a výzkum RUK je stanovena na 1. dubna 2008.


V Praze dne 2. října 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám