Opatření rektora UK č. 19/2007

Název:

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

K provedení:

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

Účinnost:

1. květen 2007


Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců


Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze v pracovněprávní působnosti rektora stanovím povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2007 do 31. 12. 2007.


Odůvodnění:


Podle § 218 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na čtyři týdny dovolené právo.


V Praze dne 30. dubna 2007


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám