Opatření rektora UK č. 27/2007

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 8

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. červenec 2007


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 8


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu

  • v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Dvouoborové studium se zaměřením na vzdělávání v kombinacích v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou,

  • v navazujícím magisterském studijním programu Sociologie se studijním oborem Veřejná a sociální politika v kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou sociálních věd.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. srpna 2007.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září až 10. září 2007.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007.V Praze dne 29. června 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám