Opatření rektora UK č. 5/2007

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2007Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007


1. Priority v jednotlivých oblastech:

A. Pobyt hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK

 • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

B. Vysílání studentů UK do zahraničí

studenti doktorských studijních programů a studenti magisterských studijních programů v prezenční formě, zvláště pak

 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou perspektivu výměny

 • s prezentací vlastních výsledků výzkumu

C. Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti doktorských studijních programů v prezenční formě

 • v návaznosti na reciprocitu

D. Vysílání akademických pracovníků UK na vědecké a výzkumné pobyty do zahraničí

zejména těch, kteří mají

 • významné zásluhy o rozvoj fakulty nebo součásti v oblasti zahraničních styků

 • aktivní vztah k prioritě uvedené pod bodem A

2. Termíny pro podání návrhů v roce 2007:

 • v letním semestru: do 30. března 2007

 • v zimním semestru: do 18. října 2007

V Praze dne 31. ledna 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám