Opatření rektora UK č. 30/2007

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 10

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

24. srpna 2007


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 10

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Historické vědy se studijním oborem Soudobé dějiny v kombinované formě studia  uskutečňovaném Fakultou sociálních věd

  • v bakalářském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Teritoriální studia v kombinované formě studia  uskutečňovaném Fakultou sociálních věd


1) Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 25. září 2007.

2) Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. října až 20. října 2007.

3) Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 20. října 2007.


V Praze dne 23. srpna 2007

Prof..RNDr..Václav.Hampl,.DrSc.   

rektor

.

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám