Opatření rektora UK č. 22/2007

Název:

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

19. září 2007Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK


1. Stanovení standardních cen za ubytování na kolejích UK


Na základě čl. 3 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen "řád") a kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK a po projednání Akademickým senátem UK dne 25. května 2007 stanovuji pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK pro akademický rok 2007/08 tyto základní standardní ceny:

Kolej

Kč/den

Jednota

78,50 Kč

Petrská

121,40 Kč

Arnošt

94,00 Kč

Budeč

82,70 Kč

Švehlova

61,30 Kč

Větrník

64,60 Kč

Hvězda

65,00 Kč

Kajetánka

78,20 Kč

Komenského

142,10 Kč

Olbracht

67,70 Kč

Nová

68,40 Kč

17. listopad

87,10 Kč

Otava

63,70 Kč

Vltava

63,70 Kč

Hostivař

77,80 Kč

Bolevecká

67,60 Kč

Heyrovského

63,60 Kč

Šafr. pavilon

68,00 Kč

Na Kotli

69,80 Kč

Palachova

65,40 Kč


2. Stanovení koeficientů vyjadřujících typ a úroveň ubytování


Na základě čl. 3 odst. 4 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující typ a úroveň ubytování:


1 lůžkový pokoj

1,25

2 lůžkový pokoj

1,00

3 lůžkový pokoj

0,80

4 lůžkový pokoj

0,70

5 lůžkový pokoj

0,60

Pokoj se sociálním zařízením

1,15Tyto koeficienty vyjadřující poměr standardní ceny mezi jednotlivými druhy pokojů se použijí vždy v rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového příjmu za den ubytování realizovaného na všech lůžkách koleje za standardní cenu (oproti stavu, kdy koeficientů není použito) byl nulový a s tím, že u pokoje splňujícího více kritérií se koeficienty násobí; za určující z hlediska počtu jednotlivých typů pokojů se pokládá stav ke dni účinnosti tohoto opatření.


3. Stanovení koeficientů vyjadřujících dobu, na kterou je ubytování požadováno


Na základě čl. 3 odst. 5 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující dobu, na kterou je ubytování požadováno a skutečně realizováno:


- ubytování do 7 dnů: 2,0

- do 30 dnů: 1,5

- do 90 dnů*: 1,35

- do 270 dnů*: 1,1

- do 334 dnů: 1,0 (vč. standardního ubytování na školní rok)

- 334-364 dnů: 0,917**


* od data nástupu na kolej alespoň do 30. 6. 2007 bez přerušení (minimálně však na dobu 30 dnů) - 1,0

** Sleva při celoročním ubytování odpovídá odpuštění platby za posledních 30 dnů ubytování, resp. dalšímu vyrovnání při změně ceny během ubytování.Realizovaná standardní cena za ubytování pro akademický rok 2007/08 bude vycházet z ceny vzniklé ze základní standardní ceny (bod 1) upravené podle bodu 2 a násobené zde uvedenými koeficienty.


4. Daň z přidané hodnoty


K standardní ceně vzniklé podle předchozích bodů se připočítává daň z přidané hodnoty a popř. místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních podle platných právních předpisů.


5. Přehled standardních cen


Přehled standardních cen s použitím koeficientů podle bodu 2 a navýšených o DPH je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 29. května 2007


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor
text Opatření .doc, .pdf

příloha Opatření .xls


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám