Opatření rektora UK č. 34/2007

Název:

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

K provedení:

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

10. prosinec 2007


Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty


 1. Cena za stravování v menzách Univerzity Karlovy v Praze se pro studenty (čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze) stanovuje takto:

    a. 

  v menze Sport ve výši 31.93 Kč bez DPH za jedno hlavní jídlo,

    b. 

  v ostatních menzách ve výši 29.41 Kč bez DPH za jedno hlavní jídlo,

    c. 

  ve výši 15.97 Kč bez DPH za jednu snídani,

    d. 

  ve výši 20.18 Kč bez DPH za jednu studenou večeři I (běžná bageta),

    e. 

  ve výši 23.85 Kč bez DPH za jednu studenou večeři II (velká bageta).

 2. Limity spotřeby potravin pro přípravu jednoho hlavního jídla činí v menze Sport 25.40 Kč, v ostatních menzách 22.50 Kč. Limity spotřeby potravin pro přípravu snídaně jsou shodné s cenami v bodu 1 písm. c).

 3. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán Akademickým senátem UK dne 30. listopadu 2007.

 4. Přehled cen s uvedením DPH a celkové ceny DPH je uveden v příloze tohoto opatření.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. prosince 2007, s výjimkou bodu 1 písm. d) a e), které nabývají účinnosti dne 1. ledna 2008.


V Praze dne 4. prosince 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám