Opatření rektora UK č. 12/2000

Název:

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2000

K provedení:

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

23. květen 2000


ZÁSADY PRÁZDNINOVÉHO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A DOKTORANDŮ UK STUDUJÍCÍCH V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA


Poskytnutí prázdninového ubytování nezakládá nárok na ubytování ve stejném pokoji či buňce jako v průběhu akademického roku.

 1. Prázdninové ubytování začíná dnem 4. července 2000 a končí 18. září 2000 s tím, že žadatelům bude v případě návaznosti termínů zachována ve vyčleněných kapacitách kolejí kontinuita ubytování.

 2. Ubytování studentů a doktorandů UK studujících v prezenční formě studia o letních prázdninách je možné zajistit v těchto případech s potvrzením na žádosti:

    a. 

  při plnění studijních povinností daných studijním plánem

  je nutné potvrzení proděkana pro studijní záležitosti příslušné fakulty

    b. 

  ze studijních důvodů, max. 1 měsíc

  je nutné potvrzení studijního oddělení příslušné fakulty

    c. 

  bez udání důvodu

  nemusí být potvrzeno

    d. 

  ubytování studenta prezenčního doktorského studia

  je nutné doložit doklad o studiu.

  V případě většího počtu zájemců z jedné fakulty o stejnou kolej lze žádost vyhotovit a potvrdit formou seznamu.

 3. Formuláře žádostí o prázdninové ubytování jsou k dispozici od 28. dubna 2000 na studijních odděleních všech fakult a v ubytovacích kancelářích kolejí.

  Do 5ti dnů od podpisu rektora budou Zásady zveřejněny na adrese KaM "http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/" na vývěsních deskách jednotlivých kolejí.

  Vyplněné a potvrzené žádosti přijímá osobně do 26. května 2000:

  Žádost je možno poslat doporučeným dopisem.

  Seznamy ubytovaných studentů budou vyvěšeny na vývěsních deskách jednotlivých kolejí dne 12. června 2000.

 4. Pro ubytování studentů a interních doktorandů jsou vyhrazeny kapacity v kolejích:

  V Praze:

  - 17. listopadu, Praha 8 -Pátkova 3

  400 lůžek

  - Hvězda, Praha 6 - Zvoníčkova 5

  400 lůžek

  - Větrník, Praha 6 - Na Větrníku 1932

  300 lůžek

  - Arnošta z Pardubic, Praha 1 - Voršilská 1

  20 lůžek

  - Budeč, Praha 2 - Wenzigova 20

  39 lůžek


   

  V Plzni:

  - Bolevecká, Plzeň - Bolevecká 34

  100 lůžek


   

  V Hradci Králové:

  - Na Kotli, Hradec Králové - Na Kotli 1147

  300 lůžek


 5. V případě většího počtu zájemců o ubytování na kolejích Arnošta z Pardubic a Budeč mají přednost žadatelé dle bodu 2d), 2a), dále pak 2b), a v jednotlivých skupinách studenti vyšších ročníků.

 6. Cena ubytování:


  - v kolejích Větrník, Hvězda

  47,-- Kč/den

  - v kolejích Arnošta z Pardubic, Budeč

  61,-- Kč/den

  - v kolejích 17.listopadu, Bolevecká

  73,-- Kč/den

  - v koleji Na Kotli

  48,--Kč/den

  - v kolejích Větrník, Hvězda

  57,-- Kč/den

  - v kolejích Arnošta z Pardubic, Budeč

  75,-- Kč/den

  - v kolejích 17.listopadu, Bolevecká

  88,-- Kč/den

  - v koleji Na Kotli

  100,-- Kč/den


 7. Ubytování se platí:


 8. Zahraniční studenti pobývající v ČR po celou dobu studia a studenti rodiče s dětmi, ubytovaní v manželské koleji Hvězda, zůstávají ubytováni v kolejích, kde jsou ubytováni v průběhu roku a žádost nepodávají.

 9. Při přechodu na prázdninové ubytování jsou studenti povinni se přestěhovat dle pokynů vedoucího příslušné koleje.


V Praze dne 22. května 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám