Opatření rektora UK č. 9/2000

Název:

Harmonogram akademického roku 2000/2001

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červen 2000


Harmonogram akademického roku 2000/2001


  • 2. října 2000 (pondělí) zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2000/2001

  • 22. prosince - 1. ledna vánoční prázdniny

  • 19. února 2001 zahájení letního semestru

  • 5. července - 2. září 2001 letní prázdniny

  • 30. září 2001 konec akademického roku 2000/2001

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze děkani fakult stanoví zkouškové období, začátek výuky a další podrobnosti.

Protože je mezi některými fakultami potřebná dohoda, doporučuje se, aby zkouškové období v zimním semestru probíhalo od 15. ledna do 18. února 2001, zkouškové období v letním semestru v době od 4. června do 4. července 2001.

Do budoucna bude akademický rok zahajován počátkem měsíce října. V loňském roce bylo stanoveno, že akademický rok 1999/2000 končí 31. srpna 2000. Vzhledem k tomu, že nový akademický rok začíná až 2. října, rektor toto rozhodnutí mění a stanoví, že měsíc září je považován za součást akademického roku 1999/2000. Ten tedy končí až 30. září 2000.

Zdůvodnění posunu termínu zahájení akademického roku:

Posun konce akademického roku na 30. září prodlužuje zkouškové období daného akademického roku a dovoluje vypisovat termíny pro obhajoby diplomových prací a státních závěrečných zkoušek, bez povinností poplatků za nadstandardní dobu studia u studentů, kteří studují o jeden rok déle (tj. standardní doba + 1 rok Bc. nebo + 1 rok Mgr.)


V Praze dne 23. května 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám