Opatření rektora UK č. 10/2000

Název:

Stanovení lhůt pro přijímací řízení na PedF, doktorský studijní program historické vědy

K provedení:

čl. 4 přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

2. květen 2000


Stanovení lhůt pro přijímací řízení na PedF, doktorský studijní program historické vědy


V souladu s čl. 4 přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji pro přijímací řízení na Pedagogické fakultě k doktorskému studijnímu programu historické vědy - obor české a československé dějiny lhůtu pro podání přihlášek na 4. září 2000 a období pro ověřování podmínek přijetí na 5. září 2000 až 29. září 2000.


V Praze dne 2. května 2000


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám