Opatření rektora UK č. 17b/2000

Název:

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie"

K provedení:

-

Účinnost:

30. říjen 2000


Za účelem využití prostor v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 9, pro potřebu pedagogické a související činnosti vydávám toto dislokační opatření:


Filozofické fakultě UK přiděluji v tomto objektu tyto prostory :

  • ve 3.nadzemním podlaží místnosti číslo 3003 a 3017, které budou využívány ústavem etnologie a katedrou slavistiky

  • ve 4.nadzemním podlaží místnosti číslo 4003, 4016 a 4018, které budou využívány ústavem lingvistiky a ugrofinistiky a katedrou germanistiky

Prostory přidělené tímto opatřením převezme Filozofická fakulta UK od Správy budov a zařízení UK (formou předávacího protokolu) a umístí své pracovny v těchto prostorách.

Fakulta odpovídá za dodržování předpisů o požární ochraně, ochraně zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení v převzatých prostorách.


V Praze dne 30. října 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám