Opatření rektora č. 30/2017

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

10. dubna 2017

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

I.

Do správy Pedagogické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:

  • pozemek parc. č. 993, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 208.


 • v katastrálním území Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ:


  • pozemek parc. č. st. 951, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 915,

  • pozemek parc. č. st. 1818, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1864,

  • pozemek parc. č. st. 2020, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č. ev.,

  • pozemek parc. č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 1249/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1249/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1254, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1256/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/7, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/12, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/13, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1256/3, ostatní plocha.II.

Do správy 2. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Motol, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:


  • pozemek parc. č. 405/23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/24, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/27, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/28, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 56/25, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.III.

Do správy Kolejí a menz se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Hostivař, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:


  • pozemek parc. č. 2416/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1446,

  • pozemek parc. č. 2416/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1447,

  • pozemek parc. č. 2416/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1448,

  • pozemek parc. č. 2416/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1449,

  • pozemek parc. č. 2416/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1450,

  • pozemek parc. č. 2416/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1505

  • pozemek parc. č. 2416/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1451,

  • pozemek parc. č. 2416/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1452,

  • pozemek parc. č. 2416/10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1453,

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/18

  • pozemek parc. č. 2416/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1144,

  • pozemek parc. č. 2416/20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 2416/21, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/22, ostatní plocha,

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/23

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/29

  • pozemek parc. č. 2416/38, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/69, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/72, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2757/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/31, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/33, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/35, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/36, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/37, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/39, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/44, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/45, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/47, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/48, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/49, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/50, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/51, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/52, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/56, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/57, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/58, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/59, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/60, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/61, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/62, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 2416/92, ostatní plocha

  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením, která není součástí pozemku – kryt civilní obrany, v pozemcích parc. č. 2416/35, parc. č. 2416/46 a parc. č. 2416/14

  • stavba transformační stanice stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/78


 • v katastrálním území Dolní Měcholupy, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:


  • pozemek parc. č. 658/4, ostatní plocha


 • v katastrálním území Kunratice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní  město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:


  • spoluvlastnický podíl id. ½ budovy č.p. 953 stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 957/1

  • pozemek parc. č. 2588/14, jehož součástí je budova č.p. 954


 • v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město:


  • budova č.p. 2428 stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 8135/13 a na pozemku parc. č. 8135/38, jež je ve vlastnictví Univerzity Karlovy.IV.

 1. Opatření rektora č. 2/2000 ze dne 1. 2. 2000, opatření rektora č. 19/2002 ze dne 29. 11. 2002, opatření rektora č. 20/2002 ze dne 29. 11. 2002 a opatření rektora č. 5/2005 ze dne 22. 2. 2005 se zrušuje.


V.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 31. března 2017.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. dubna 2017.
V Praze dne 3. dubna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám