Opatření rektora UK č. 19/2000

Název:

Sleva kolejného na koleji 17. listopadu

K provedení:

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. leden 2001


Sleva kolejného na koleji 17. listopadu


V souvislosti s realizací investiční akce "Zateplení obvodového pláště objektů A, B a střechy na koleji 17. listopadu" snižuji individuálně pro jednotlivé dotčené studenty úhradu za ubytování - kolejné o částku 7,30 Kč/den, a to po dobu 14 dní v měsíci, ve kterém byly na příslušném kolejním objektu prováděny rekonstrukční práce.

Sleva bude studentům individuálně zúčtována v ubytovací kanceláři koleje.


Pozn: Návrh na slevu byl se souhlasem vzat na vědomí Akademickým senátem UK dne 1. prosince 2000.


V Praze dne 28. prosince 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám