Opatření rektora UK č. 24/2002

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

17. prosinec 2002


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze stanovuji na

    a. 

  28. únor 2003, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. duben 2003, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  15. května 2003 až 30. června 2003, pokud jde o kombinovanou formu bakalářských nebo magisterských studijních programů,

    b. 

  1. června 2003 až 30. června 2003, pokud jde o prezenční formu bakalářských nebo magisterských studijních programů,

    c. 

  1. června 2003 až 30. června 2003, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem

    a. 

  15. září 2003, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. září 2003, pokud jde o doktorské studijní programy a navazující magisterské studijní programy.

  Skutečnost, že uchazeč při přijímací zkoušce nedoloží maturitní vysvědčení, není důvodem pro nepřipuštění k této zkoušce. Omluva z termínu přijímací zkoušky z důvodu konání maturitní zkoušky nebo bakalářské státní závěrečné zkoušky by měla být pokládána za omluvu ze závažných důvodů a uchazeči by mělo být umožněno konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.V Praze dne 16. prosince 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám