Opatření rektora UK č. 16/2002

Název:

Harmonogram akademického roku 2002/2003 na Katolické teologické fakultě

K provedení:

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. srpen 2002V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. prosince 2001, č.j. 32 067/01- 30, ve věci omezení působnosti orgánů Katolické teologické fakulty a v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 téhož zákona, vydávám toto opatření, kterým se pro Katolickou teologickou fakultu stanoví harmonogram akademického roku 2002/2003.


Harmonogram akademického roku 2002/2003


Akademický rok

30. září 2002 - 28. září 2003

Prezenční magisterské studium - Katolická teologie

zápis 1. ročníku

19. září 2002

zápis 2.-3. ročníku

16. - 17. září 2002

zápis 4.-5. ročníku

18., 20. září 2002

předběžné zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů

30. září - 1. října 2002

slavnostní zahájení

1. října 2002

#

Veni Sancte v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

8.30 hod.

#

imatrikulace v Karolinu

11.00 hod.

slavnostní ukončení

30. května 2003

#

Te Deum u sv. Markéty v Břevnově

15.30 hod.

#

zahradní slavnost

17.00 hod.

zimní semestr

#

výuka

2. října 2002 - 17. ledna 2003

#

vánoční prázdniny

21. prosince 2002 - 1. ledna 2003

#

zkouškové období

20. ledna 2003 - 14. února 2003

letní semestr

#

výuka

17. února 2003 - 30. května 2003

#

velikonoční odborná praxe, studijní volno

14. dubna 2003 - 22. dubna 2003

#

řádné zkouškové období

2. června 2003 - 27. června 2003

termín pro splnění studijních podmínek za akademický rok (1.-4. ročník)

20. září 2003

termín pro splnění studijních povinností 5. ročníku

9. května 2003

termín pro odevzdání diplomových prací (letní termín)

11. dubna 2003

obhajoby diplomových prací

26. - 30. května 2003

státní závěrečné zkoušky

2. - 6. června 2003

promoce

27. června 2003

termín pro odevzdání diplomových prací (podzimní termín)

26. září 2003

obhajoby diplomových prací

10. - 15. listopadu 2003

státní závěrečné zkoušky

18. - 21. listopadu 2003

promoce

15. prosince 2003

Kombinované bakalářské studium - Náboženské nauky

zápis 1. ročníku

16. - 20. září 2002

slavnostní zahájení

1. října 2002

#

Veni Sancte v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

8.30 hod.

#

imatrikulace v Karolinu

11.00 hod.

zápis 2.-4. ročníku

1. - 5. října 2002

výuka

5. října 2002 - 7. června 2003

vánoční prázdniny

21. prosince 2002 - 1. ledna 2003

slavnostní ukončení

30. května 2003

#

Te Deum u sv. Markéty v Břevnově

15.30 hod.

#

zahradní slavnost

17.00 hod.

zkouškové období

průběžně, dle domluvy s vyučujícím

termín pro splnění studijních podmínek za akademický rok (1.-3. ročník)

20. září 2003

termín pro splnění studijních povinností 4. ročníku

9. května 2003

termín pro odevzdání bakalářských prací (letní termín)

11. dubna 2003

obhajoby bakalářských prací

26. - 30. května 2003

státní závěrečné zkoušky

2. - 6. června 2003

promoce

4. července 2003

termín pro odevzdání bakalářských prací (podzimní termín)

26. září 2003

obhajoby bakalářských prací

10. - 15. listopadu 2003

státní závěrečné zkoušky

18. - 21. listopadu 2003

promoce

15. prosince 2003


V Praze dne 19. července 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám