Opatření rektora UK č. 23/2002

Název:

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

17. prosinec 2002


Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze


V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze po projednání v Akademickém senátu UK vydávám toto

o p a t ř e n í :

I.

Nad rámec jednání ve věcech stanovených v čl. 49 písm.d) Statutu Univerzity Karlovy v Praze je ředitel Agentury rady vysokých škol oprávněn jednat jménem Univerzity Karlovy v Praze ve věcech týkajících se Agentury rady vysokých škol, a to

uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti podle § 232 a násl. zákoníku práce ve věcech:

  • zabezpečení výběrového řízení v rámci Fondu rozvoje vysokých škol,

  • organizace výběrového řízení v rámci Transformačních a rozvojových projektů MŠMT,

a to v rozsahu přidělených finančních prostředků.


V Praze dne 16. prosince 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám