Opatření rektora UK č. 4/2002

Název:

Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 4 odst. 6 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2002


Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách Univerzity Karlovy v Praze


Studenti zapsaní ke studiu na jiných vysokých školách se stravují v menzách Univerzity Karlovy v Praze za stejných podmínek jako studenti zapsaní na Univerzitě Karlově v Praze, tj. podle Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze, a to počínaje akademickým rokem 2001/2002 (akademický rok 2000/2001 - viz op. rektora č. 14/2000).


V Praze dne 31. ledna 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám