Opatření rektora UK č. 10/2002

Název:

Harmonogram akademického roku 2002/2003

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červen 2002


Harmonogram akademického roku 2002/2003

  • 30. září 2002 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2002/2003

  • 21. prosince 2002 - 1. ledna 2003 vánoční prázdniny

  • 17. února 2003 zahájení letního semestru

  • 30. června 2003 - 31. srpna 2003 letní prázdniny

  • 28. září 2003 konec akademického roku 2002/2003

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti.


Vzhledem k tomu, že je mezi některými fakultami potřebná dohoda, doporučuje se, aby zkouškové období v zimním semestru probíhalo od 20. ledna do 14. února 2003, zkouškové období v letním semestru v době od 2. června do 27. června 2003.


V době od 1. září do 26. září 2003 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.


V Praze dne 29. května 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám