Opatření rektora č. 16/2024

Název:

Změna opatření rektora č. 40/2023, Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum RUK

Účinnost:

25. dubna 2024


Změna opatření rektora č. 40/2023, Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair

Čl. 1 Změna opatření rektora č. 40/2023, Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair

V čl. 4 odst. 2 písm. b. se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c., které zní: „c. Jméno zvažovaného kandidáta.“.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 – Úplné znění opatření rektora č. 40/2023, Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair.

  2. Toto opatření nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dne 25. dubna 2024V Praze dne 22. dubna 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPříloha č. 1: OR č. 40/2023 ve znění OR č. 16/2024 - Úplné znění


Příloha č. 1: OR č. 40/2023 ve znění OR č. 16/2024 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Poslední změna: 23. duben 2024 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám