Opatření rektora č. 11/2024

Název:

Změna opatření rektora č. 13/2023, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

Účinnost:

1. března 2024


Změna opatření rektora č. 13/2023, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Čl. 1

Opatření rektora č. 13/2023, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 se mění takto:

 1. V odstavci 1 třetí odrážce se za slovo „březnu“ vkládají slova „nebo k 1. dubnu“.

 2. V odstavci 5 písm. d) se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.

 3. Odstavec 7 zní:

  „Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví

    a. 

  do 30. září 2024 pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy I,

    b. 

  do 28. února 2025 pro doktorské studijní programy II se zahájením studia od 1. března,

    c. 

  do 31. března 2025 pro doktorské studijní programy II se zahájením studia od 1. dubna.“.


Čl. 2 Závěrečné ustanovení

Toto opatření rektora nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. března 2024.


V Praze dne 27. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 29. únor 2024 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám