Opatření rektora č. 17/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora 13/2022 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

1. dubna 2023

[Změněno OR č. 21/2023]

OR č. 41/2020 ve znění OR č. 13/2022, č. 17/2023 a 21/2023-ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

I.


Opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity se mění takto:V čl. 4 v posledním odstavci se za slova „…rozhoduje rektor“ vkládá věta:

„Rektor může též rozhodnout, že výběrové řízení se v tomto případě neprovede formou aukce prostřednictvím elektronického portálu, ale písemnou formou, při níž zájemce bude povinen předložit cenovou nabídku v uzavřené obálce označené stanoveným způsobem.“.


II.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2023.


V Praze dne 27. března 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 3. květen 2023 12:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám