Opatření rektora č. 15/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

OZV

Účinnost:

30. března 2023

OR č. 10/2020 ve znění OR č. 15/2023 - Úplné znění

[Změněno OR č. 30/2023]

Opatření rektora č. 10/2020 ve znění opatření rektora č. 15/2023 a č. 30/2023 II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

[Zrušeno OR č. 27/2023]


Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

I.


Opatření rektora č. 10/2020 se mění takto:


Čl. 12 nově zní:


„Čl. 12 – Přechodné a závěrečné ustanovení


  1. V kalendářním roce 2023 je možné žádosti o podporu aktivit A) a B) podle čl. 4 tohoto opatření pro jarní kolo podávat pouze od 1. června do 30. června 2023.

  2. Opatření rektora č. 35/2018 se zrušuje.

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 18. února 2020.“


II.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. března 2023.V Praze dne 30. března 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 3. srpen 2023 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám