Opatření rektora č. 30/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově – ve znění opatření rektora č. 15/2023

K provedení:

-

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

31. května 2023


Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově – ve znění opatření rektora č. 15/2023

I.Opatření rektora č. 10/2020 ve znění opatření rektora č. 15/2023 se mění takto:


Čl. 12 nově zní:


„Čl. 12 – Přechodné a závěrečné ustanovení  1. V kalendářním roce 2023 je možné žádosti o podporu aktivit A) a B) podle čl. 4 tohoto opatření pro jarní kolo podávat pouze od 15. června do 30. června 2023.

  2. Opatření rektora č. 35/2018 se zrušuje.

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 18. února 2020.“II.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 31. května 2023.


V Praze dne 31. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


OR č. 10/2020 ve znění OR č. 15/2023 a č. 30/2023 - II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 30. červen 2023 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám