Opatření rektora č. 12/2023

Název:

Harmonogram akademického roku 2023/2024

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. března 2023


Harmonogram akademického roku 2023/2024

 1. Harmonogram

  • 1. října 2023 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2023/24

  • 23. prosince 2023 – 1. ledna 2024  vánoční prázdniny

  • 19. února 2024    zahájení letního semestru akademického roku 2023/24

  • 1. července 2024 – 31. srpna 2024  letní prázdniny

  • 30. září 2024  konec akademického roku 2023/24


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorkou stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia

  se doporučuje, aby:

    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 2. října 2023;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 25. září 2023 do 1. října 2023 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 12. února 2024 do 18. února 2024. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno naobdobí 15. ledna 2024 až 18. února 2024 a zkouškové období letního semestru na období 27. května 2024 až 30. června 2024

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2024.

 3. Do 31. března 2023 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny a časy hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2023/24.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2023 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 14. května 2024.

  V tento den je zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod. Není umožněno plnit kontroly studia, pokud děkan svým opatřením nestanoví jinak.

 5. Děkan může rozhodnout, že se na fakultě koná děkanský den. V takovém případě svým opatřením stanoví datum jeho konání. Zároveň určí, zda se v tento den koná výuka, praxe, laboratorní práce apod. a zda je možné plnit kontroly studia.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2023.


V Praze dne 1. března 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 3. březen 2023 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám