Opatření rektora č. 3/2023

Název:

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. února 2023

[Zrušeno OR č. 7/2024]


Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

Čl. 1 Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“) http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům/studentkám a zaměstnancům/zaměstnankyním UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Předkladatelé/překladatelky bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 7. dubna 2023 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2023.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2023 v 16 hodin.


Čl. 2 Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 8. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2023.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2024.


Čl. 3 Společná a závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 50/2021 „Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2023.


V Praze dne 26. ledna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. únor 2024 08:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám