Opatření rektora č. 26/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum, Ústřední knihovna

Účinnost:

1. června 2023Změna opatření rektora č. 40/2021- Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

I.


Opatření rektora č. 40/2021se mění takto:

 1. V čl. 13 odst. 1 písm. c) se slova „je prostřednictvím samostatného zaškrtávacího pole potvrzeno, že autor výsledku disponuje souhlasy všech spoluautorů výsledku s uložením a zpřístupněním výsledku a jeho plného textu v institucionálním repozitáři a”nahrazují slovy:


  „je prostřednictvím samostatného zaškrtávacího pole potvrzeno, žeautor uložením a zpřístupněním výsledku a jeho plného textu v institucionálním repozitáři nezasahuje do práv případných spoluautorů a”


 2. V čl. 19 odst. 7 písm. b) se slova „disponuje souhlasy všech spoluautorů výsledku se zpřístupněním přiloženého plného textu výsledku v institucionálním repozitáři publikační činnosti univerzity.” nahrazují slovy:


  „uložením plného textu výsledku do institucionálního repozitáře nezasahuje do práv případných spoluautorů.”

 3. V čl.19 odst.7 písm.b) v úvodní větě se slova „metodice evidence výsledků” nahrazují slovy:

  „metodice open access a autoarchivace”.

 4. V čl. 19 odst. 8 písm. d) se slova „předložit na vyžádání souhlasy spoluautorů dle odst. 7 písm. b).” nahrazují slovy:


  v případě potřeby doložit skutečnosti dle odst.7 písm. b).


II.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2023.


V Praze dne 24. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíOpatření rektora č. 40/2021 ve znění opatření rektora č. 26/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 30. květen 2023 08:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám