Opatření rektora č. 20/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 35/2019 – Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. května 2023Změna opatření rektora č. 35/2019 – Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

I.


Opatření rektora č. 35/2019 se mění takto:

Přílohy č. 2.1 až 2.6 zní:


NOVÉ PŘÍLOHY 2.1 až 2.6 pdf., doc.II.

  1. Řízení, která byla zahájena před nabytím účinnosti této změny, se dokončí podle Opatření rektora č. 35/2019 ve znění před nabytím účinnosti této změny.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2023.


V Praze dne 11. dubna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 27. duben 2023 19:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám