Opatření rektora č. 50/2023

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2024

K provedení:

Čl. 2 odst. 6, opatření rektora č. 33/2018, Statut fondu mobility Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů RUK

Účinnost:

1. ledna 2024


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2024

 1. Priority v jednotlivých oblastech:

    a. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména:

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci,

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských studijních programech - se zřetelem k joint degree, double degree a cotutelle,

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v magisterském studijním programu,

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v doktorském studijním programu,


   zvláště pak:


   v návaznosti na reciprocitu,

   s ohledem na dlouhodobou výměnu,

   s prezentací vlastních výsledků výzkumu.


   Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studijním programu alespoň zčásti.

    b. 

  Studium zahraničních studentů na UK

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci,

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům - joint degree, double degree, cotutelle a formou „free movers“.

    c. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • zavedení inovativních prvků ve výuce,

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru,

  • působení v rámci několika fakult na UK,

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu,

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK,

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK.

    d. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  zvláště pak:


  v rámci přípravy společného studijního programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem.


  Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny.

 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2024:

  • v letním semestru: od 1. 2. 2024 do 28. 3. 2024,

  • v zimním semestru: od 16. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

 3. Zrušovací ustanovení:

  Opatření rektora č. 44/2022, Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2023, se zrušuje.


V Praze dne 18. prosince

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 18. leden 2024 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám