Opatření rektora UK č. 2/2010


Název:

Změna Opatření rektora č. 27/2009

K provedení:

-

Účinnost:

1. únor 2009

[zrušeno OR č. 27/2014]


Změna Opatření rektora č. 27/2009


  1. Opatření rektora č. 27/2009, Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2010/2011, se mění takto:


    Za bod 4 se doplňují nové body 5 a 6, které znějí:


    „5. Prorektor pro studijní záležitosti je na základě žádosti fakulty oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případech nového udělení akreditace studijnímu programu (oboru) a v případech podle čl. 5 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK, stanovit odlišný harmonogram přijímacího řízení k takovému studijnímu programu (oboru). Tento harmonogram musí být v souladu s lhůtami uvedenými v Řádu přijímacího řízení UK.


    6. Harmonogram podle odstavce 5 se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet.“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2010.V Praze dne 1. února 2010

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám