Opatření rektora UK č. 11/2010

Název:

Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

K provedení:

čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

Účinnost:

15. září 2010

[zrušeno OR č. 34/2018]


Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově


V souladu s čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů vydávám toto opatření:Čl. 1

Vzor žádosti


Žádost o přidělení startovacího bytu podává žadatel na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.Čl. 2

Povinně přikládané písemnosti k žádosti


K žádosti o přidělení bytu se povinně přikládají tyto písemnosti dokládající splnění podmínek podle čl. 2 odst. 2 a 3 Pravidel pro přidělování startovacích bytů:


  a. 

vyjádření děkana fakulty nebo ředitele další součásti, na níž žadatel působí, tvořící přílohu č. 1 žádosti; formulář vyjádření děkana nebo ředitele další součásti je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření a

  b. 

čestné prohlášení ke skutečnostem podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) opatření rektora č. 31/2009 tvořící přílohu č. 2 žádosti; formulář prohlášení je uveden v příloze č. 3 tohoto opatření.Čl. 3


Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. září 2010.V Praze dne 25. května 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

Celý text Opatření včetně příloh -.docPoslední změna: 6. září 2018 13:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám