Opatření rektora UK č. 7/2010

Název:

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

3. května 2010


[zrušeno OR č. 25/2017]


Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy

Čl. 1

Nad rámec jednání ve věcech stanovených v čl. 49 písm.d) Statutu Univerzity Karlovy je ředitel Agentury Rady vysokých škol oprávněn jednat jménem Univerzity Karlovy v této věci týkající se Agentury Rady vysokých škol:

uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti podle § 75 a násl. zákoníku práce v rámci finančních prostředků poskytnutých Univerzitě Karlově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenovitě na zajištění úkolů Agentury Rady vysokých škol, týkajících se zejména:

i. zabezpečení výběrového řízení v rámci Fondu rozvoje vysokých škol,

ii. organizace výběrového řízení v rámci rozvojových projektů MŠMT a

iii. organizačního a finančního zajištění činnosti Studentské komory Rady vysokých škol.


Čl. 2

  1. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 23/2002 ze dne 16. prosince 2002.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 3. května 2010.


V Praze dne 3. května 2010


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám