Opatření rektora UK č. 4/2010

Název:

Změna Opatření rektora č. 39/2009

K provedení:

Čl. 18a odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

Účinnost:

22. února 2010

(zrušeno Opatřením 6/2010)


Změna  Opatření rektora č. 39/2009

  1. Opatření rektora č. 39/2009, Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, se mění takto:

    1. V čl. 1 odstavci 3 se na konec doplňuje věta, která zní: „V tomto opatření budou též stanovena další pravidla, podmínky, lhůty a další náležitosti pro zpřístupňování závěrečných prací“.

    2. Ve čl. 4 odst. 1 se slova „u kterých proběhne obhajoba po 28. únoru 2010“ nahrazují slovy „které budou k obhajobě odevzdány  po 11. dubnu 2010“.

    3. Ve čl. 4 odst. 2 se slova „u kterých proběhla obhajoba“ nahrazují slovy „které byly k obhajobě odevzdány“ a slova „28. února 2010“ se nahrazují slovy „11. dubna 2010“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 22. února 2010.V Praze dne 22. února 2010

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

                                rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám