Opatření rektora UK č. 15/2010

Název:

Vyhlášení 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2011)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

8. říjen 2010


Vyhlášení 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2011)Čl. 1

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 12. října 2010.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 19. listopadu 2010.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření č. 10/2010.Čl. 2

Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování těchto projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 12. října 2010.

 3. Lhůtu pro podání žádostí pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 17. ledna 2011.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/20101).

1) Viz též čl. 6 odst. 2 a 3 opatření rektora č. 34/2009, ve znění opatření č. 10/2010.

Čl. 3

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 8. dubna 2011.


V Praze dne 22. září 2010

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám