Opatření rektora UK č. 5/2010


Název:

Harmonogram akademického roku 2010/2011

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. duben 2010Harmonogram akademického roku 2010/2011 1. Harmonogram


  29. září 2010

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického  roku 2010/2011

  23. prosince 2010 - 2. ledna 2011

  vánoční prázdniny

  21. února 2011

  zahájení letního semestru akademického roku 2010/2011

  4. července 2011 – 4. září 2011

  letní prázdniny

  30. září 2011

  konec akademického roku 2010/2011


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 17. ledna 2011 až 20. února 2011 a zkouškové období letního semestru na období 30. května 2011 až 3. července 2011.

 3. V době od 5. září do 30. září 2011 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

 4. Do 20. dubna 2010 proděkani fakult pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2010/2011. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 27. dubna 2010 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.

 5. Termín rektorského dne je stanoven na 18. května 2011.

           

V Praze dne 22. března 2010

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám