Opatření rektora UK č. 19/2005

Název:

Změna Opatření rektora č. 8/2005, změna a doplnění opatření rektora č. 9/2005

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. listopad 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

  1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    28. února 2006, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské nebo magisterské studijní programy,

    30. dubna 2006, pokud jde o doktorské studijní programy.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2006 pro všechny typy studijních programů.V Praze dne 31. října 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 19/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám