Opatření rektora UK č. 15/2005

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 7

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. červen 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 7

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • ve všech doktorských studijních programech a oborech uskutečňovaných Lékařskou fakultou v Hradci Králové, které byly vyhlášeny v termínu 1. 1. 2005.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. října 2005.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech a podmínek ověřovaných na základě dokladů (např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 25. listopadu 2005.


V Praze dne 15. června 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 15/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám