Opatření rektora UK č. 4/2005

Název:

Harmonogram akademického roku 2005/2006

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. březen 2005


Harmonogram akademického roku 2005/2006


3. října 2005

zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2005/2006

23. prosince 2005 - 1. ledna 2006

vánoční prázdniny

20. února 2006

zahájení letního semestru akademického roku 2005/2006

1. července 2006 - 31. srpna 2006

letní prázdniny

1. října 2006

konec akademického roku 2005/2006

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 16. ledna 2006 až 19. února 2006 a zkouškové období letního semestru na období 29. května 2006 až 30. června 2006.

V době od 1. září do 30. září 2006 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

Termín rektorského dne je stanoven na středu 17. května 2006.


V Praze dne 22. února 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 4/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám