Opatření rektora UK č. 2/2005

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2005


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005


1. Priority v jednotlivých oblastech:

  A. 

Vysílání studentů UK do zahraničí

student doktorského studijního programu a student magisterského studijního programu v prezenční formě zvláště pak na:

 • jedno- až dvousemestrální pobyty na zahraničních univerzitách

 • kratší studijní pobyty doktorandů na dobu do 2 měsíců

především však :

 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou perspektivu výměny

 • prezentaci vlastních výsledků výzkumu (nepatří sem pouhá účast na vědecké konferenci či sympoziu)

Studentům v magisterském a doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studia.

  B. 

Pobyt hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK

 • zavedení nové disciplíny na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  C. 

Studium zahraničních studentů na UK

 • student doktorského studijního programu v prezenční formě

 • návaznost na reciprocitu


Vysílání akademických pracovníků UK do zahraničí jen ve výjimečných případech - nepatří mezi priority.


 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2005:


V Praze dne 1. února 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 2/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám