Opatření rektora UK č. 9/2005

Název:

Stanovení režijních cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

20. května 2005


Stanovení základních režijních cen za ubytování na kolejích UK

1. Stanovení základních režijních cen za ubytování na kolejích UK

Na základě čl. 3 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „řád“) a kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK a po projednání Akademickým senátem UK dne 13. května 2005 stanovuji pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK pro akademický rok 2005/06 tyto základní režijní ceny:


Kolej

Kč/den

Jednota

79,9 Kč

Petrská

135,4 Kč

Arnošt

89,3 Kč

Budeč

76,1 Kč

Švehlova

55,1 Kč

Větrník

59,5 Kč

Hvězda

59,0 Kč

Kajetána

72,2 Kč

Komenského

129,3 Kč

Olbracht

92,3 Kč

Nová

64,4 Kč

Houšťka

78,7 Kč

17.listopad

82,3 Kč

Otava

56,0 Kč

Vltava

56,0 Kč

Hostivař

75,8 Kč

Bolevecká

66,0 Kč

Heyrovského

42,7 Kč

Šafr. pavilon

64,3 Kč

Na Kotli

60,3 Kč

Palachova

83,4 Kč
2. Stanovení koeficientů vyjadřujících typ a úroveň ubytování


Na základě čl. 3 odst. 4 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující typ a úroveň ubytování:


1 lůžkový pokoj

1,25

2 lůžkový pokoj

1

3 lůžkový pokoj

0,8

4 lůžkový pokoj

0,7

5 lůžkový pokoj

0,6

Pokoj se sociálním zařízením

1,15

Pokoj s nadstandardním vybavením dle podmínek dané koleje

1,05


Tyto koeficienty vyjadřující poměr režijní ceny mezi jednotlivými druhy pokojů se použijí vždy v rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového příjmu za den ubytování realizovaného na všech lůžkách koleje za režijní cenu (oproti stavu, kdy koeficientů není použito) byl nulový a s tím, že u pokoje splňujícího více kritérií se koeficienty násobí; za určující z hlediska počtu jednotlivých typů pokojů se pokládá stav ke dni účinnosti tohoto opatření.3. Stanovení koeficientů vyjadřujících dobu, na kterou je ubytování požadováno


Na základě čl. 3 odst. 5 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující dobu, na kterou je ubytování požadováno a skutečně realizováno:


  • ubytování do 7 dnů:2,0

  • do 30 dnů:1,5

  • do 90 dnů*:1,35

  • do 270 dnů*:1,1

  • do 334 dnů:1,0(vč. standardního ubytování na školní rok)

  • 334-364 dnů:0,917**


* od data nástupu na kolej alespoň do 30.6.2006 bez přerušení (minimálně však na    dobu 30 dnů)1,0


** Sleva při celoročním ubytování odpovídá odpuštění platby za posledních 30 dnů ubytování, resp. dalšímu vyrovnání při změně ceny během ubytování.


Realizovaná režijní cena za ubytování pro akademický rok 2005/06 bude vycházet z ceny vzniklé ze základní režijní ceny (bod 1) upravené podle bodu 2 a násobené zde uvedenými koeficienty.4. Daň z přidané hodnoty


K režijní ceně vzniklé podle předchozích bodů se připočítává daň z přidané hodnoty a popř. místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních podle platných právních předpisů.5. Přehled režijních cen


Přehled režijních cen s použitím koeficientů podle bodu 2 a navýšených o DPH je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 18. května 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 9/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám