Opatření rektora UK č. 13/2005

Název:

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 - dodatek

K provedení:

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. červen 2005


Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 - dodatek

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 vydané opatřením rektora č. 10/2005 (dále jen "zásady") se mění takto:

 1. Lhůta pro podávání žádostí o prázdninové ubytování na kolejích v Praze, které podle čl. 2 odst. 3 zásad měly být podány v ubytovací kanceláři provozního útvaru KaM, Voršilská 1, Praha 1 do 10. června 2005, se prodlužuje do 21. června 2005. Způsob podávání žádostí podle čl. 2 odst. 6 zásad zůstává beze změny.

 2. Den 21. června 2005 jakožto konec lhůty pro zveřejnění seznamů žadatelů s informací o výsledku vyřízení žádosti (čl. 2 odst. 9 zásad) a počátek období, ve kterém se vyřizují žádosti, kterým nebylo vyhověno (čl. 2 odst. 8 zásad) a žádosti podané po termínu (čl. 2 odst. 10 zásad) se mění na 23. června 2005.

 3. Vyhrazené kapacity pro prázdninové ubytování podle čl. 2 odst. 7 písm. b) až f) zásad v Praze se mění takto:

   

  kapacita lůžek

  Otava - Jižní město, Chemická 954, 148 28 Praha 4

  1000

  Hvězda, Zvoníčkova 5, 162 00 Praha 6

  600

  Na Větrníku, Na Větrníku 18, 162 00 Praha 6

  600

  Kajetánka, Radimova 12, 160 00 Praha 6

  350

  Budeč, Wenzigova 20, 120 00 Praha 2

  39

  Švehlova, Slavíkova 22, 130 00 Praha 3

  30

  Arnošta z Pardubic, Voršilská 1,116 43 Praha 1

  17

  Hostivař, Weilova 2, 102 23 Praha 10

  400

  Celkem

  3036


V Praze dne 15. června 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 13/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám